Leerlingenraad
Jeannette Kemp

 
12-10-2017  10:24
De Leerlingenraad 2017-2018

Inmiddels is de leerlingenraad gekozen:
Lara en Ward uit groep 5,
Nathalie en Noah uit groep 6,
Rosa en Giel uit groep 7 en
Yara en Ralph uit groep 8

Afgelopen maandag heeft de leerlingenraad naar de verkiezingsprogramma's van alle leerlingen gekeken en uiteindelijk met elkaar een aantal punten gekozen waar zij mee aan de slag gaan:
  • Het voetbalveld (is nu geen gras meer: kunnen we daar iets mee)
  • Schoolplein: dit schooljaar zeker starten met de uitvoering van het plan dat vorig jaar gemaakt is
  • Luchtverfrissers in de WC's regelen (nu het zachtere papier door de leerlingenraad van vorig jaar gregeld is)
  • De Leerlingenraad wil heel graag meedenken over de schoolreisje(s)
  • Een voetbaltoernooi met verschillende scholen in Bloemendaal
  • Meer meedoen met goede doelen acties, zeker gerelateerd aan actualiteiten
  • Zij willen zich hard maken voor een IJskar bij de Koningsspelen en als laatste:
  • Meer Meesters op school
Een mooie, ambitieuze lijst!
De Leerlingeraad vergaderd de 1e en de 3e dinsdag van de maand van 13.00 - 13.30 uur