Leerlingenraad
Jeannette Kemp

 
12-10-2017  14:42
De Leerlingenraad 2017-2018

Inmiddels is de leerlingenraad gekozen:
Lara en Ward uit groep 5,
Nathalie en Noah uit groep 6,
Rosa en Giel uit groep 7 en
Yara en Ralph uit groep 8

Afgelopen maandag heeft de leerlingenraad naar de verkiezingsprogramma's van alle leerlingen gekeken en uiteindelijk met elkaar een aantal punten gekozen waar zij mee aan de slag gaan:
  • Het voetbalveld (is nu geen gras meer: kunnen we daar iets mee)
  • Schoolplein: dit schooljaar zeker starten met de uitvoering van het plan dat vorig jaar gemaakt is
  • Luchtverfrissers in de WC's regelen (nu het zachtere papier door de leerlingenraad van vorig jaar gregeld is)
  • De Leerlingenraad wil heel graag meedenken over de schoolreisje(s)
  • Een voetbaltoernooi met verschillende scholen in Bloemendaal
  • Meer meedoen met goede doelen acties, zeker gerelateerd aan actualiteiten
  • Zij willen zich hard maken voor een IJskar bij de Koningsspelen en als laatste:
  • Meer Meesters op school
Een mooie, ambitieuze lijst!
De Leerlingeraad vergaderd de 1e en de 3e dinsdag van de maand van 13.00 - 13.30 uur
22-09-2017  13:54

Dit schooljaar doen we mee aan het begeleidingstraject van de gemeente voor onze leerlingenraad. De groepen 5 tot en met 8 hebben bezoek van 2 gemeenteraadsleden in de klas gehad. Zij hebben de leerlingen uitleg gegeven over democratie in Nederland en de vertaalslag hiervan naar de gemeente en uiteindelijk de school. Hiermee is voor alle kinderen het belang van de leerlingenraad duidelijker geworden. Alle kinderen die zich verkiesbaar willen stellen zijn nu druk bezig met het maken van pamfletten met hun ‘verkiezingsprogramma’. Op woensdag 27 september bezoeken de kinderen het gemeentehuis en dan zullen zij hun verkiezingsprogramma in de raadzaal presenteren. Op vrijdag 29 september zijn op school de verkiezingen (met heuse stemhokjes en stembiljetten). Om 11.30 uur wordt de uitslag bekend gemaakt en de leerlingenraad beëdigd door de (loco)burgemeester!