Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school

 
10-12-2018  13:18

Op woensdag 5 december was het zover: op de Theresiaschool werd de verjaardag van Sinterklaas gevierd. En de goedheiligman kwam deze ochtend persoonlijk langs om in alle klassen zijn verjaardag mee te vieren...
Om 8.30 uur werd hij door alle kinderen toegezongen voor de school. Hierna ging Sinterklaas mee de klassen in bij de groepen 1 t/m 4. Hier hebben alle kinderen een cadeau gekregen van de Sint. In de groepen 5 t/m 8 werd Sint tradiotioneel gevierd met surprises. Alle kinderen genoten zichtbaar van dit feest. Het was een zeer gezellige en geslaagde dag.16-11-2018  21:09

Van vrijdag 16 november tot en met vrijdag 23 november is het de week van de mediawijsheid. Deze week wordt er op de Theresiaschool in elke klas aandacht geschonken aan dit thema. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat de kinderen van tegenwoordig opgroeien in een digitale wereld en zij moeten hier op voorbereid worden. 

In de groepen 1 t/m 5 doen wij dit door een les te geven uit de methode 'Mediapaspoort'. In de eerste les gaat het om 'Wat is media?' en 'Hoe ga je veilig met je gegevens om?'. In groep 6 krijgen de kinderen een les vanuit mediabegrip (deze les valt ook onder de methode 'Mediapaspoort'). De kinderen van de groepen 7 en 8 doen deze week mee aan het spel 'Mediamasters'. Dit is een soort challenge waarbij de kinderen spelen tegen alle andere scholen in Nederland die meedoen aan dit spel. Zo leren kinderen spelenderwijs verantwoordelijk om te gaan met alle digitale informatie die zij op zich af krijgen.
01-11-2018  21:08

Na de herfstvakantie zijn bij ons op school een aantal leerlingen beëdigd als mediator. Vanuit 'De Vreedzame School' is mediatie een belangrijk thema dat de school moet inzetten om conflicten op te lossen. Daarom hebben deze kinderen drie donderdagmiddagen les gekregen over hoe een mediator optreedt bij.. een conflict tussen kinderen. Ze hebben theorie en praktijk gecombineerd en aan het einde van de derde cursusdag zijn zij allemaal geslaagd voor dit examen. Gefeliciteerd!

Nu zijn er elke dag twee leerlingen die op het schoolplein rondlopen als mediator. Ze zijn goed te herkennen in hun groene vest. Als kinderen tijdens de pauze nu een probleem hebben en ze komen er niet zelf uit, dan kunnen ze afstappen op de mediatoren. Zij zullen dan met de betreffende leerlingen in gesprek gaan om samen tot een oplossing te komen.