Schoolfonds


Het schoolfonds is ingesteld als een aanvulling op de subsidie van overheidswege, te besteden aan leermiddelen, waarmee we de kwaliteit van de school in al haar facetten kunnen verhogen. De bepaling van de uitgaven geschiedt op voorstel van het team met goedkeuring van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.
Het richtbedrag per gezin is € 75,-

Dit is met nadruk een vrijwillige bijdrage waarvan kinderen van andere niet-betalende ouders meeprofiteren.

In de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de wensen en de gerealiseerde uitgaven. 
U kunt uw bijdrage aftrekken van de belasting, want wij hebben van de belastingdienst een ANBI beschikking.
Bankrekeningnr. 50 74 01 026 t.n.v. Stichting Schoolfonds Theresia, Bloemendaal.

Rekeningnummer: 507401026
IBAN: NL72ABNA0507401026
BIC: ABNANL2A
Bank naam ABN Amro bank NV