Leerlingenraad
Jeannette Kemp

 
22-09-2017  13:54

Dit schooljaar doen we mee aan het begeleidingstraject van de gemeente voor onze leerlingenraad. De groepen 5 tot en met 8 hebben bezoek van 2 gemeenteraadsleden in de klas gehad. Zij hebben de leerlingen uitleg gegeven over democratie in Nederland en de vertaalslag hiervan naar de gemeente en uiteindelijk de school. Hiermee is voor alle kinderen het belang van de leerlingenraad duidelijker geworden. Alle kinderen die zich verkiesbaar willen stellen zijn nu druk bezig met het maken van pamfletten met hun ‘verkiezingsprogramma’. Op woensdag 27 september bezoeken de kinderen het gemeentehuis en dan zullen zij hun verkiezingsprogramma in de raadzaal presenteren. Op vrijdag 29 september zijn op school de verkiezingen (met heuse stemhokjes en stembiljetten). Om 11.30 uur wordt de uitslag bekend gemaakt en de leerlingenraad beëdigd door de (loco)burgemeester!