Plusgroep


Leerlingen uit groep 4 t/m 8 die meer uitdaging nodig hebben werken in de plusgroep. Zij werken in 2-tallen van verschillende leeftijden, waarna presentaties gehouden worden in de plusgroep en in de eigen groepen van de leerlingen.
Wij gebruiken o.a. de opdrachten uit de "pittige plustorens".

 

Schooljaar 2016-2017