Vier Keer Wijzer (organisatiemodel voor de zaakvakken)


Sinds het schooljaar 2017-2018 werken wij op de St. Theresiaschool voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs) met de methode "Vier Keer Wijzer". Deze methode werkt volgens de theorie van Howard Gardner: de meervoudige intelligentie. Ieder kind heeft één of meerdere dimensies waarin hij/zij uitblinkt (en dus ook graag doet). De verschillende intelligenties/dimensies volgens de theorie zijn:
Op de Theresiaschool verwoorden wij het doel van Vier Keer Wijzer als volgt:
De kinderen maken eigen keuzes gebaseerd op betrokkenheid, waardoor het leerrendement hoog is.

De letters van VIER staan voor het volgende:

V = Vragen stellen; de kinderen stellen de vragen waar zij antwoord op willen krijgen.
I = Ik; de kinderen werken vanuit hun eigen motivatie en door middel van hun eigen talent.
E = Ervaren/Experimenteren; de kinderen leren door de dingen zelf te onderzoeken en te ervaren.
R = Reflecteer; aan het einde van elk thema blikken de kinderen terug op wat ze hebben gedaan en wat de volgende keer anders kan.

Wilt u meer weten over deze manier van werken? Klik hier