Vier Keer Wijzer (organisatiemodel voor de zaakvakken)


Sinds het schooljaar 2017-2018 werken wij op de St. Theresiaschool voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs) met de methode "Vier Keer Wijzer". Deze methode werkt volgens de theorie van Howard Gardner: de meervoudige intelligentie. Ieder kind heeft één of meerdere dimensies waarin hij/zij uitblinkt (en dus ook graag doet). De verschillende intelligenties/dimensies volgens de theorie zijn:
Door te werken met de methode "Vier Keer Wijzer" wordt het onderwijs adaptiever en is het gedifferentieerder. De leerlingen zijn zo baas over hun eigen leren, wat goed aansluit bij het eigenaarschap van leerlingen.  Deze methode houdt in dat er één les leerkrachtgebonden wordt gegeven en dat minimaal twee lessen leerlingen zelf werken aan het thema. De motivatie en het plezier is op deze manier veel groter bij leerlingen.

De letters van VIER staan voor het volgende:

V = Vragen stellen; de kinderen stellen de vragen waar zij antwoord op willen krijgen.
I = Ik; de kinderen werken vanuit hun eigen motivatie en door middel van hun eigen talent.
E = Ervaren/Experimenteren; de kinderen leren door de dingen zelf te onderzoeken en te ervaren.
R = Reflecteer; aan het einde van elk thema blikken de kinderen terug op wat ze hebben gedaan en wat de volgende keer anders kan.

Wilt u meer weten over deze manier van werken? Klik hier