4X Wijzer (methode voor de zaakvakken)


Sinds het schooljaar 2017-2018 werken wij op de St. Theresiaschool voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs) met de methode "4X Wijzer". Deze methode werkt volgens de theorie van Howard Gardner: de meervoudige intelligentie. Ieder kind heeft één of meerdere dimensies waarin hij/zij uitblinkt (en dus ook graag doet). De verschillende intelligenties/dimensies volgens de theorie zijn:
Door te werken met de methode "4X Wijzer" wordt het onderwijs adaptiever en is het gedifferentieerder. De leerlingen zijn zo baas over hun eigen leren, wat goed aansluit bij het eigenaarschap van leerlingen.  Deze methode houdt in dat er één les leerkrachtgebonden wordt gegeven en dat minimaal twee lessen leerlingen zelf werken aan het thema. De motivatie en het plezier is op deze manier veel groter bij leerlingen.