VIER keer Wijzer (organisatiemodel voor de zaakvakken)


Sinds het schooljaar 2017-2018 werken wij op de St. Theresiaschool voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs) met de methode "Vier Keer Wijzer". Deze methode werkt volgens de theorie van Howard Gardner: de meervoudige intelligentie. Ieder kind heeft één of meerdere dimensies waarin hij/zij uitblinkt (en dus ook graag doet). De verschillende intelligenties/dimensies volgens de theorie zijn:
Op de Theresiaschool verwoorden wij het doel van Vier Keer Wijzer als volgt:
De kinderen maken eigen keuzes gebaseerd op betrokkenheid, waardoor het leerrendement hoog is.


De letters van VIER staan voor het volgende:

V = Vragen stellen; de kinderen stellen de vragen waar zij antwoord op willen krijgen.
I = Ik; de kinderen werken vanuit hun eigen motivatie en door middel van hun eigen talent.
E = Ervaren/Experimenteren; de kinderen leren door de dingen zelf te onderzoeken en te ervaren.
R = Reflecteer; aan het einde van elk thema blikken de kinderen terug op wat ze hebben gedaan en wat de volgende keer anders kan.

Wat één van de belangrijke speerpunten is bij VIER keer Wijzer is dat leerlingen hun eigen werk, hun eigen onderzoek gaan presenteren aan hun klasgenoten. De leerlingen leren zo hun presentatievaardigheden te ontwikkelen en de klasgenoten leren van hetgeen zij zien en horen.

Wilt u meer weten over deze manier van werken? Klik hier