• Het laatste optreden van de leerlingen van groep 8...
  • Oh, kom maar eens kijken...
  • Wat een gezelligheid tijdens de carnavalviering...
  • Geweldige optredens tijdens de jaarlijkse Theresia Talentenshow...
  • Schaatsen voor het goede doel...
  • Schoolreisje Drievliet, wie wil dat nou niet...
  • Musical Sing-along tijdens het Open Podium met groep 7...
  • Bewegen en sporten op het strand met de Koningsspelen...
 

Een school, waar de leerlingen zich thuis voelen! Een school in een heerlijke groene omgeving op de grens van Bloemendaal en Santpoort–Zuid.

 

In combinatie met de peuterspeelzaal en de naschoolse opvang van Partou, goede tussenschoolse opvang én onze naschoolse activiteiten bieden wij een flexibel pakket van opvang en onderwijs aan.

Onze school wil een inspirerende leer- en leefgemeenschap zijn van kinderen en leerkrachten. Samen met de ouders begeleiden wij het kind op zijn weg naar volwassenheid. Centraal daarbij staan de ontwikkeling van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, creativiteit, samenwerking met en respect voor anderen.

Elk kind is uniek. De St. Theresiaschool is met 210 kinderen klein genoeg om ieder kind goed te kennen. Wij streven er naar rekening te houden met de capaciteiten van elk kind afzonderlijk. Met een enthousiast team van leerkrachten, een overzichtelijke organisatie en een positieve inbreng en veel hulp van ouders is het op de St. Theresiaschool prettig leren en werken.

De St. Theresiaschool is een katholieke basisschool, die voor iedereen open staat.

Wilt u meer weten van onze uitgangspunten? U kunt de schoolgids downloaden. Hierin staat alles uitgebreid beschreven. Of heeft u dit alles liever in één overzicht? Dan ziet u in het schoolplan wat onze pijlers zijn.

Laatste nieuws

Afscheid nemen bestaat niet...

08 juli 2019

Zoals elk jaar namen ook dit jaar de kinderen van groep 8 afscheid middels een musical. En wat hebben ze dit laatste lees meer...

Laatste Open Podium

27 juni 2019

Op donderdag 27 juni vond alweer het laatste Open Podium van dit schooljaar plaats. Als eerst was het de beurt aan lees meer...

Leerlingenraad 2017-2018

22 september 2017
Dit schooljaar doen we mee aan het begeleidingstraject van de gemeente voor onze leerlingenraad. De groepen 5 tot en met 8 hebben bezoek van 2 gemeenteraadsleden in de klas gehad. Zij hebben de leerlingen uitleg gegeven over democratie in Nederland en de vertaalslag hiervan naar de gemeente en uiteindelijk de school. Hiermee is voor alle kinderen het belang van de leerlingenraad duidelijker geworden. Alle kinderen die zich verkiesbaar willen stellen zijn nu druk bezig met het maken van pamfletten met hun ‘verkiezingsprogramma’. Op woensdag 27 september bezoeken de kinderen het gemeentehuis en dan zullen zij hun verkiezingsprogramma in de raadzaal presenteren. Op vrijdag 29 september zijn op school de verkiezingen (met heuse stemhokjes en stembiljetten). Om 11.30 uur wordt de uitslag bekend gemaakt en de leerlingenraad beëdigd door de (loco)burgemeester! lees meer...


St. Theresia basisschool | Dennenweg 14 | 2061 HX Bloemendaal | 023 - 525 79 24 | info.theresia@jl.nu