• Bewegen en sporten op het strand met de Koningsspelen...
 • Geweldige optredens tijdens de jaarlijkse Theresia Talentenshow...
 • Musical Sing-along tijdens het Open Podium met groep 7...
 • Schoolreisje Drievliet, wie wil dat nou niet...
 • Wat een gezelligheid tijdens de carnavalviering...
 • Het jaarlijkse kerstdiner waarbij de kinderen keurig gekleed naar school komen...
 • Oh, kom maar eens kijken...
 • Schaatsen voor het goede doel...
 

Een school, waar de leerlingen zich thuis voelen! Een school in een heerlijke groene omgeving op de grens van Bloemendaal en Santpoort–Zuid.

 

In combinatie met de peuterspeelzaal en de naschoolse opvang van Partou, goede tussenschoolse opvang én onze naschoolse activiteiten bieden wij een flexibel pakket van opvang en onderwijs aan.

Onze school wil een inspirerende leer- en leefgemeenschap zijn van kinderen en leerkrachten. Samen met de ouders begeleiden wij het kind op zijn weg naar volwassenheid. Centraal daarbij staan de ontwikkeling van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, creativiteit, samenwerking met en respect voor anderen.

Elk kind is uniek. De St. Theresiaschool is met 210 kinderen klein genoeg om ieder kind goed te kennen. Wij streven er naar rekening te houden met de capaciteiten van elk kind afzonderlijk. Met een enthousiast team van leerkrachten, een overzichtelijke organisatie en een positieve inbreng en veel hulp van ouders is het op de St. Theresiaschool prettig leren en werken.

De St. Theresiaschool is een katholieke basisschool, die voor iedereen open staat.

Wilt u meer weten van onze uitgangspunten? U kunt de schoolgids downloaden. Hierin staat alles uitgebreid beschreven. Of heeft u dit alles liever in één overzicht? Dan ziet u in het schoolplan wat onze pijlers zijn.

Laatste nieuws

Drievliet, wie wil dat nou niet?!

14 mei 2019

Op maandag 13 mei zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje gegaan naar Drievliet. Het weer werkte lees meer...

Leerlingenraad nieuws

12 oktober 2017
De Leerlingenraad 2017-2018

Inmiddels is de leerlingenraad gekozen:
Lara en Ward uit groep 5,
Nathalie en Noah uit groep 6,
Rosa en Giel uit groep 7 en
Yara en Ralph uit groep 8

Afgelopen maandag heeft de leerlingenraad naar de verkiezingsprogramma's van alle leerlingen gekeken en uiteindelijk met elkaar een aantal punten gekozen waar zij mee aan de slag gaan:
 • Het voetbalveld (is nu geen gras meer: kunnen we daar iets mee)
 • Schoolplein: dit schooljaar zeker starten met de uitvoering van het plan dat vorig jaar gemaakt is
 • Luchtverfrissers in de WC's regelen (nu het zachtere papier door de leerlingenraad van vorig jaar gregeld is)
 • De Leerlingenraad wil heel graag meedenken over de schoolreisje(s)
 • Een voetbaltoernooi met verschillende scholen in Bloemendaal
 • Meer meedoen met goede doelen acties, zeker gerelateerd aan actualiteiten
 • Zij willen zich hard maken voor een IJskar bij de Koningsspelen en als laatste:
 • Meer Meesters op school
Een mooie, ambitieuze lijst!
De Leerlingeraad vergaderd de 1e en de 3e dinsdag van de maand van 13.00 - 13.30 uur lees meer...

Leerlingenraad 2017-2018

22 september 2017
Dit schooljaar doen we mee aan het begeleidingstraject van de gemeente voor onze leerlingenraad. De groepen 5 tot en met 8 hebben bezoek van 2 gemeenteraadsleden in de klas gehad. Zij hebben de leerlingen uitleg gegeven over democratie in Nederland en de vertaalslag hiervan naar de gemeente en uiteindelijk de school. Hiermee is voor alle kinderen het belang van de leerlingenraad duidelijker geworden. Alle kinderen die zich verkiesbaar willen stellen zijn nu druk bezig met het maken van pamfletten met hun ‘verkiezingsprogramma’. Op woensdag 27 september bezoeken de kinderen het gemeentehuis en dan zullen zij hun verkiezingsprogramma in de raadzaal presenteren. Op vrijdag 29 september zijn op school de verkiezingen (met heuse stemhokjes en stembiljetten). Om 11.30 uur wordt de uitslag bekend gemaakt en de leerlingenraad beëdigd door de (loco)burgemeester! lees meer...


St. Theresia basisschool | Dennenweg 14 | 2061 HX Bloemendaal | 023 - 525 79 24 | info.theresia@jl.nu