Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school

 
29-10-2019  14:11

Op donderdag 18 oktober j.l. was het eerste Open Podium van dit schooljaar. Onder veel belangstelling werd er gekeken naar drie spetterende optredens: het orkest, het zangspektakel van groep 3 en het schitterende toneelstuk van groep 8.  Alle optreden werden met luid applaus bejubeld.
En aan het einde van dit Open Podium werden de (nieuwe) mediatoren beëdigd. Leerlingen uit groep 7 en 8 konden zich opgeven om mediator te worden. Deze kinderen zullen tijdens de ochtendpauzes op het plein rondlopen om andere kinderen te helpen bij een conflict als zij er zelf niet uitkomen. Dit is allemaal afkomstig uit onze sociaal-emotionele methode De Vreedzame School.

20-09-2019  09:45

Vrijdag 20 september j.l. waren de verkiezingen voor de leerlingenraad in de groepen 5 & 7. De kinderen die zich verkiesbaar hadden gesteld hebben de voorgaande weken campagne gevoerd met als hoogtepunt het bezoek van groep 5 aan het gemeentehuis van Bloemendaal waar de kandidaten zich mochten presenteren in de raadzaal!
Na het stemmen en het tellen hiervan,  wat allemaal gebeurde onder het toeziend oog van twee echte gemeenteraadsleden uit Bloemendaal, was de uitslag bekend en kon de nieuwe leerlingenraad beëdigd worden. Dit gebeurde door de burgmeester van Bloemendaal himself!
15-09-2019  10:06


Het freerun-parcours was al voor de zomervakantie geplaatst. Maar op vrijdag 13 september j.l. was de officiële opening van het nieuwe schoolplein. Om half negen werd het lint doorgeknipt en daarna hadden wij op de Theresiaschool nog een sponsorloop georganiseerd. Hiermee hebben alle kinderen een mooi bedrag opgehaald om bij te dragen aan dit schitterende nieuwe freerun parcours. En alsof de kinderen nog niet genoeg bewogen hadden, kregen ze daarna een interactieve clinic van een professioneel freerunner. Zo is het freerun parcours gelijk goed gebruikt en weten de kinderen nu hoe ze hier verschillende spellen op kunnen spelen.