Oudercommunicatie Parro


Op de St. Theresiaschool communiceren de leerkrachten en ouders met elkaar via de Parro-app. Dit is een app die gekoppeld is aan Parnassys, het leerlingvolgsysteem op school.

In deze app kunnen leerkrachten mededelingen doen die alle ouders aangaan, er kunnen activiteiten worden ingepland, er kunnen hulpouders gevraagd worden en ouders kunnen zich inschrijven voor de 10-minutengesprekken.

Wat ouders in deze app ook kunnen inzien is de agenda van de school. Alle belangrijke data staan in deze agenda vermeld (feesten, MR-vergaderingen, studiedagen etc.)

Moet er een bericht gestuurd worden wat slechts één ouder betreft. Dan gebruiken de leerkrachten de mail van Parnassys. 

Via de website wordt er niets meer gecommuniceerd. Hier vindt u alleen de schooltijden, vakanties en studiedagen.