Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad (MR) vormt de schakel tussen ouders, lerarenteam, Schoolcommissie en Oudervereniging. De MR bestaat uit vier leden, twee teamleden en twee ouders. De teamleden worden uit en door het team gekozen, de ouderleden uit en door de ouders. De zittingsduur van de leden is, afgezien van de mogelijkheid tot herverkiezing, drie jaar.

Leden:
Steven Slijper (ouder, voorzitter)
Hubert van Aalderen (ouder, secretaris)
Elsabeth van Boekel (leerkracht)
Noor Pelgrim (leerkracht)

Via de MR hebben de ouders en het team inspraak in het beleid van de school. Om goed te kunnen functioneren wil de MR graag geïnformeerd zijn over zaken die spelen. De MR doet via de Nieuwsbrief verslag van haar activiteiten.

Contact
mr.theresia@jl.nu

De volgende MR vergadering is op 9 januari 2020 om 19.30 uur op school. 
Agenda 20 mei 2020

Notulen MR vergadering:
5 maart 2020
30 januari 2020
7 november 2019
12 september 2019
7 maart 2019
31 januari 2019
6 november 2018
13 september 2018
17 mei 2018
15 maart 2018
18 januari 2018
9 november 2017
28 september 2017