Oudervereniging


Een vertegenwoordiging van de ouders vormt de Oudervereniging (OV). De commissieleden van de OV worden gekozen door en uit de ouders. De OV stelt zich tot doel om, met en namens de ouders, samen met het schoolteam, extra activiteiten voor de kinderen te organiseren.
De OV heeft contact met schoolcommissie en schoolteam/directie doordat een lid van beide geledingen bij de OV-vergaderingen aanwezig is. Er is indirect contact met de MR via de schoolcommissie en de notulen.

De taken van de OV zijn

Contact

ov.theresia@wijwijzer.nu

Ouderbijdrage

Door inschrijving van uw kind op de St.Theresiaschool bent u automatisch lid van de OV. U betaalt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Het bedrag voor schooljaar 16-17 is € 60,00 per kind. Komt uw kind na 1 januari 2015 op school dan zijn de kosten € 45,00. (Dit is inclusief de kosten voor het schoolreisje.) U ontvangt hiervoor een acceptgiro, of betalen op bankrekeningnummer 14.58.83.779 t.n.v. Oudervereniging St.Theresiaschool te Santpoort-Zuid.
Eens per jaar vindt er een algemene jaarvergadering plaats, waarin de hoogte van de ouderbijdrage, het jaarverslag en de begroting worden besproken. Het reglement van de OV is op verzoek te ontvangen.

brief bijdrage oudervereniging 2016-2017
 

Avondvierdaagse St. Theresia

In mei van elk jaar wordt door een apart comité de Theresia Avond4daagse door de Kennemerduinen georganiseerd. Altijd een heel gezellig schoolgebeuren!