Inschrijven, eerste schooldag

U kunt per mail (info.theresia@jl.nu) of telefonisch (023-5257924) een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. We nemen hier meestal een uur de tijd voor.

U krijgt dan de schoolgids en een inschrijfformulier mee. Na inschrijven ontvangt u een bevestiging.

In juni van elk jaar wordt de indeling van de 0de groepers over de twee kleutergroepen bekend gemaakt. U krijgt hiervan per post bericht. In de derde schoolweek (afhankelijk van de vakanties in augustus of september, zie de kalender) wordt een informatieavond georganiseerd voor alle ouders, ook van de kinderen die pas later dat jaar 4 jaar worden.
 

Eerste schooldag

De nieuwe kleuters mogen 3 ochtenden komen wennen. De juf stuurt ongeveer een maand vóór de 4de verjaardag een uitnodiging voor een van de eerste wen-ochtenden. De volgende data worden in overleg vastgesteld.

De eerste schooldag is de dag ná de 4de verjaardag, zodat op de 4de verjaardag afscheid kan worden genomen op peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Vooraf reserveren van de TussenSchoolseOpvang is niet nodig, u kunt zodra uw kind op school is het inschrijfformulier inleveren bij de leerkracht.

Als uw peuter al op Peuterspeelzaal Partou, Dennenweg 15 (de Uilekuil) zit bent u van harte welkom om al vast even in het kleutergebouw rond te lopen.

Na een paar weken volgt na schooltijd een kennismakingsgesprek over uw kind met de leerkracht. Praktische informatie over de gang van zaken op school heeft u al verkregen op de info avond aan het begin van het schooljaar.