Referenties


Uitspraken over de school


Uitspraken van externen die de school meerdere malen hebben bezocht voor o.a. scholing en gesprekken.

Onderwijsdeskundige R. Hanse:"Ik kom op veel scholen om te helpen bij het anders organiseren van het onderwijs. De Theresia heeft dat proces goed op de rit en daarmee goud in handen voor de volgende stap."

Kinderpsycholoog n.a.v. gemaakte afspraken: "De betrokkenheid en motivatie om <...> te helpen is groot. Dat gaat echt niet op elke school zo."

Tijdens een enquête zijn er verschillende uitspraken over de school, het team en de directrice naar voren gekomen.

"Wij zijn erg gecharmeerd van de school. De betrokkenheid van de leraren en de directrice naar de leerlingen is groot. Wij krijgen een erg warm gevoel van de school!"

"We zijn heel tevreden over de uitdaging en vrijheid, maar toch ook binnen een bepaalde structuur die geboden wordt bij de Theresiaschool. De directrice is hiernaast heel zichtbaar in de school, en heel benaderbaar. "

"School voelt vertrouwd, veilig en persoonlijk. Dat is een mooie prestatie van directie en team!"

"De Theresia is open, toegankelijk en draagt een belangrijk steentje bij aan de dynamische maatschappij waarin we leven. Complimenten aan het hele team, dat professioneel, aardig, creatief en toegewijd is.  De leerkrachten stellen het belang van de kinderen altijd voorop."


Tijdens de periode van het thuiswerken zijn er meerdere berichten binnengekomen van ouders over de school.

"Ik wil graag even vertellen dat ik zeer tevreden ben over hoe de onlinelessen in groep 6 bij <...> geregeld zijn. Om 9 uur een Meeting met uitleg voor iedereen en later in kleinere groepjes. Zo is het voor ons zeer goed te doen en <...> is zeer gemotiveerd. Wij houden het nog wel even vol zo!" - 26 januari 2021, moeder uit groep 6

"Dank juf, wij zijn trots op hoe <...> haar best doet terwijl ze de fysieke lessen mist. Maar ook veel complimenten aan jou, hoe leuk je de digitale lessen maakt, de kinderen bij de les kunt houden, verhaaltjes voorleest en ons allemaal blijft motiveren." - 19 januari 2021, moeder uit groep 4

"Bedankt meester voor alle fijne activiteiten en momenten van digitaal samen zijn! <...> geniet daar enorm van alsook van de filmpjes."  - 15 januari 2021, moeder uit de kleutergroep


Verder zijn er nog andere uitspraken over de school gedaan tijdens oudergesprekken.

Ouder met twee kinderen op school: "Ik ben echt zo blij hoe goed de andere ouders uit de klas rekening houden met de allergie van mijn kinderen. Het is geen enkele keer een probleem geweest om een aparte traktatie te maken/kopen voor mijn kinderen."