Referenties


Uitspraken over de school

Tijdens een enquête zijn er verschillende uitspraken over de school, het team en de directrice naar voren gekomen.

"Wij zijn erg gecharmeerd van de school. De betrokkenheid van de leraren en de directrice naar de leerlingen is groot. Wij krijgen een erg warm gevoel van de school!"

"We zijn heel tevreden over de uitdaging en vrijheid, maar toch ook binnen een bepaalde structuur die geboden wordt bij de Theresiaschool. De directrice is hiernaast heel zichtbaar in de school, en heel benaderbaar. "

"School voelt vertrouwd, veilig en persoonlijk. Dat is een mooie prestatie van directie en team!"

"De Theresia is open, toegankelijk en draagt een belangrijk steentje bij aan de dynamische maatschappij waarin we leven. Complimenten aan het hele team, dat professioneel, aardig, creatief en toegewijd is.  De leerkrachten stellen het belang van de kinderen altijd voorop."Verder zijn er nog andere uitspraken over de school gedaan tijdens oudergesprekken.

Kinderpsycholoog n.a.v. gemaakte afspraken: "De betrokkenheid en motivatie om <...> te helpen is groot. Dat gaat echt niet op elke school zo."

Ouder met twee kinderen op school: "Ik ben echt zo blij hoe goed de andere ouders uit de klas rekening houden met de allergie van mijn kinderen. Het is geen enkele keer een probleem geweest om een aparte traktatie te maken/kopen voor mijn kinderen."


Onderwijsrapport


St. Theresiaschool Bloemendaal
Rapport Onderwijsinspectie 18-11-2013