Zorg en begeleiding


Zorg en begeleiding
De leerlingenzorg is in handen van onze intern begeleider. Een intern begeleider ondersteunt leerkrachten in het signaleren en analyseren van onderwijsproblemen of -uitdagingen en biedt hulp bij het handelen in de klas. Zorgonderwerpen worden bij voorkeur besproken door ouders, leerkracht en kind. De intern begeleider vraagt eventuele onderzoeken aan, doet observaties en bewaakt de zorgafspraken op school.
Heeft u vragen aan onze intern begeleider mail deze naar: ib.theresia@wijwijzer.nu

Het school ondersteuningsprofiel vindt u hier
 

Samenwerking met jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland


 Wij werken samen met Jeugdgezondheidszorg (JGZ) GGD Kennemerland.
Aan onze school is een team van een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en  assistente verbonden.

Contactmomenten
5 jarigen en groep 7 leerlingen krijgen een contactmoment aangeboden. U ontvangt hierover vooraf meer informatie.

Advies en consultatie                                                                                                          
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige kunnen door school uitgenodigd worden bij een overleg met ouder en school om zorgen of vragen over een leerling te bespreken. Ook kan school anoniem ( zonder een naam te noemen ) een kind bespreken om advies te krijgen over de te nemen stappen om kinderen snel de juiste hulp of begeleiding te bieden.
De jeugdarts heeft een consulterende en adviserende rol bij schoolverzuim.
 
Leerlingen die net een schoolwisseling achter de rug hebben, worden doorgegeven aan de jeugdgezondheidszorg zodat zij het kinddossier aan kunnen vragen. Wanneer u als ouder hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit aangeven bij de directeur.
 
In overleg met u kan school uw kind aanmelden voor onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Indien u zonder berichtgeving niet verschijnt op deze afspraak, zal de jeugdarts/jeugdverpleegkundige school hierover informeren.
Als ouder kunt u ook altijd zelf een afspraak maken.
 
Contact
Hebt u vragen over onder andere gezondheid, groei, opvoeding gedrag, eten, slapen, bedplassen, dan kunt u deze aan de jeugdverpleegkundige / jeugdarts stellen. De JGZ is op werkdagen van 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 bereikbaar via 023 7891777 of via frontofficejgz@vrk.nl.
 
Voor meer informatie over de jeugdgezondheidszorg verwijzen wij u naar de website van de GGD: www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg


Dyslexie


Dyslexie komt voor bij ongeveer 10% van de basisschoolleerlingen in Nederland.

Bij een vermoeden van dyslexie wordt u in een vroeg stadium geïnformeerd door de leerkracht en de intern begeleider. Een leerling met ernstige lees- en / of spellingproblemen krijgt extra hulp en een eigen aanpak. Wij hebben deze aanpak beschreven in ons protocol dyslexie (voor meer informatie vraag de directrice en/of i.b.'er op school).

Vaststellen van dyslexie:

Het vaststellen van dyslexie kan pas na driemaal onvoldoende (V) scoren op de toetsen lezen en/of spelling van het CITO-leerlingvolgsysteem:

Meetmomenten:

 1. Midden groep 3
 2. Eind groep 3
 3. Midden groep 4
 4. Eind groep 4
 5. Midden groep 5
 6. Eind groep 5
 7. Midden groep 6
 8. Eind groep 6
 9. Midden groep 7
 10. Eind groep 7
 11. Midden groep 8


Het vroegste moment van aanvragen van een dyslexie onderzoek is dus februari groep 4.

Om de vergoeding door de zorgverzekeraar zeker te stellen is het belangrijk dat de stappen van het landelijke dyslexie protocol precies in acht worden genomen:

Kijk voor uitgebreide informatie over dyslexie op:

MASTERPLAN DYSLEXIE.NL

Zorgverzekering:

Dyslexie-onderzoeken worden bij ernstige dyslexie (3x V-score) vergoed door uw zorgverzekering.  
Bij vaststelling van ernstige dyslexie wordt ook de behandeling vergoed door de zorgverzekering. 

Behandeling:

U bent vrij in uw keuze van behandelinstituut.  De kinderen gaan dan onder of na schooltijd naar de behandelaar.