Zorg en begeleiding


Zorg en begeleiding
De leerlingenzorg is in handen van onze intern begeleider. Een intern begeleider ondersteunt leerkrachten in het signaleren en analyseren van onderwijsproblemen of -uitdagingen en biedt hulp bij het handelen in de klas. Zorgonderwerpen worden bij voorkeur besproken door ouders, leerkracht en kind. De intern begeleider vraagt eventuele onderzoeken aan, doet observaties en bewaakt de zorgafspraken op school.

Hieronder leest u over een aantal van onze aandachtspunten; dyslexie en plusklas.


Dyslexie


Dyslexie komt voor bij ongeveer 10% van de basisschoolleerlingen in Nederland.

Bij een vermoeden van dyslexie wordt u in een vroeg stadium geïnformeerd door de leerkracht en de intern begeleider. Een leerling met ernstige lees- en / of spellingproblemen krijgt extra hulp en een eigen aanpak. Wij hebben deze aanpak beschreven in ons protocol dyslexie (voor meer informatie vraag de directrice en/of i.b.'er op school).

Vaststellen van dyslexie:

Het vaststellen van dyslexie kan pas na driemaal onvoldoende (V) scoren op de toetsen lezen en/of spelling van het CITO-leerlingvolgsysteem:

Meetmomenten:

 1. Midden groep 3
 2. Eind groep 3
 3. Midden groep 4
 4. Eind groep 4
 5. Midden groep 5
 6. Eind groep 5
 7. Midden groep 6
 8. Eind groep 6
 9. Midden groep 7
 10. Eind groep 7
 11. Midden groep 8


Het vroegste moment van aanvragen van een dyslexie onderzoek is dus februari groep 4.

Om de vergoeding door de zorgverzekeraar zeker te stellen is het belangrijk dat de stappen van het landelijke dyslexie protocol precies in acht worden genomen:

Kijk voor uitgebreide informatie over dyslexie op:

MASTERPLAN DYSLEXIE.NL

Zorgverzekering:

Dyslexie-onderzoeken worden bij ernstige dyslexie (3x V-score) vergoed door uw zorgverzekering.  
Bij vaststelling van ernstige dyslexie wordt ook de behandeling vergoed door de zorgverzekering. 

Behandeling:

U bent vrij in uw keuze van behandelinstituut.  De kinderen gaan dan onder of na schooltijd naar de behandelaar. 

Behandeling op school:

Een behandelaar van OnderwijsAdvies werkt een dag in de week bij ons op school. Dat scheelt reistijd en maakt het contact tussen behandelaar en school veel gemakkelijker.

Als u hiervan gebruik wilt maken dient het hele proces van aanmelding en toetsen door Onderwijsadvies te gebeuren.

 

PlusgroepLeerlingen uit groep 4 t/m 8 die meer uitdaging nodig hebben werken in de plusgroep. Zij werken in tweetallen van verschillende leeftijden, waarna presentaties gehouden worden in de plusgroep en in de eigen groepen van de leerlingen.
Wij gebruiken o.a. de opdrachten uit de "pittige plustorens".