Sinds eind schooljaar 2021-2022 is Djara bij ons op school.
Djara is bij ons gekomen na een lang traject van onderzoek door de leerlingenraad: zij vonden dat wij als Vreedzame School, 'democratie in het klein',  en fijne, veilige plek voor alle kinderen uit onze omgeving een schoolhuisdier zouden moeten hebben.
Nadat de kat was afgevallen i.v.m. het alarm hebben zij verder onderzoek gedaan naar 'schoolhonden' en uiteindelijk na overleg met het bestuur en toestemming van de MR is Djara gekomen.
Djara is een labradoodle (anti-allergisch) en zo'n 3 dagen per week op school. 's Avonds gaat zij met de directeur mee naar huis.
Inmiddels is Djara 'geslaagd' voor de puppy training en volgt ze de 'jonge honden' training.
Uiteindelijk, als ze zo'n 1,5 - 2 jaar is zal ze de hulphonden training gaan volgen.
Djara loopt regelmatig door school en/of is in een groep, troost waar nodig en geeft een high-five op je verjaardag. Voorlezen met Djara in de buurt is ook veel leuker!