Sociale opvoeding, Gouden weken en Anti-pestprotocol


Op de St. Theresiaschool vinden we dat pestpreventie begint bij de sociale opvoeding van kinderen. Als kinderen leren om goed samen te werken, elkaar te accepteren en helpen en zich leren inleven in de gevoelens van een ander, dan wordt de stap naar pestgedrag veel minder snel gemaakt. De school doet dit samen met de ouders.

Op school starten we ieder schooljaar met de ‘Gouden Weken’. In deze eerste weken van het jaar wordt een positieve basis gelegd voor het samenleven in de groep. Er wordt met de groep gepraat over hoe we met elkaar omgaan, de regels op school worden besproken en kinderen leren elkaar en de leerkracht beter kennen. Meer lezen kan in de introductie van de Gouden Weken.

De St. Theresiaschool ziet school en ouders als partners in de opvoeding. In het kader van de Gouden Weken wordt er jaarlijks een workshop gegeven voor de ouders van iedere groep. Een bijeenkomst waarin de ouders van kinderen die bij elkaar in de klas zitten, op een positieve, constructieve manier samen praten, discussiëren en meewerken aan een vertrouwde en veilige omgeving voor hun kinderen op school. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door de school, eventueel in samenwerking met een externe deskundige.

Onderwerpen die tijdens deze workshops aan bod komen zijn (afhankelijk van leeftijd en groep); o.a. gewetensontwikkeling, het morele kompas, kindkwaliteiten, zelfregulatie, het omgaan met groepsdruk en mediawijsheid.

Sinds een aantal jaar hebben we op de Theresiaschool een procedure over hoe we met pesten omgaan. We hebben deze procedure beschreven in dit  anti-pestprotocol. Een protocol geeft ons handvatten;
 
“We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen".

Het anti-pestprotocol richt zich op:

Dit anti-pestprotocol is opgesteld om aan te geven hoe er op de St. Theresiaschool wordt omgegaan met pestgedrag. Pesten kan en mag niet getolereerd worden. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen zich op de St. Theresiaschool veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen kinderen en volwassenen elkaar aanspreken als zich ongewenste situaties voordoen.