Chromebooks


Op de st. Theresiaschool beschikken wij over vier chromebookkasten. Hierin zitten voor alle klassen vijftien chromebooks. Elke dag worden deze chromebooks tijdens de lessen door de leerkrachten ingezet. Dit kan zijn om kinderen extra te laten oefenen of juist om uitdaging te geven. Bovendien kunnen kinderen tijdens het werken met projecten informatie opzoeken met het chromebook en gelijk verwerken in hun eigen 'drive'. De kinderen, maar ook de leerkrachten, werken allemaal in 'the cloud'. Alle teksten en opdrachten worden hier opgeslagen. Dit betekent dat zij vanuit huis kunnen inloggen en desgewenst verder kunnen werken aan projecten en vakken.

Naast het inzetten van de chromebooks tijdens de lessen, worden deze ook ingezet bij het maken van toetsen. Voor kinderen met dyslexie biedt het werken op de chromebooks een uitkomst. Zij kunnen hier zowel de dictees als de citotoetsen op maken. Het werken op de chromebooks geeft deze leerlingen meer rust en overzicht tijdens de toetsen.

Het werken op de chromebooks sluit aan bij één van de doelen van de st. Theresiaschool, namelijk dat de kinderen bekend zijn met de 21e eeuwse vaardigheden.