Chromebooks en Mediawijsheid


Op de St. Theresiaschool beschikken wij over vier chromebookkasten. Hierin zitten voor alle klassen minstens vijftien chromebooks. Elke dag worden deze chromebooks tijdens de lessen door de leerkrachten ingezet. Dit kan zijn om kinderen extra te laten oefenen of juist om uitdaging te geven. Bovendien kunnen kinderen tijdens het werken met projecten informatie opzoeken met het chromebook en gelijk verwerken in hun eigen 'drive'. De kinderen, maar ook de leerkrachten, werken allemaal in 'the cloud'. Alle teksten en opdrachten worden hier opgeslagen. Dit betekent dat zij vanuit huis kunnen inloggen en desgewenst verder kunnen werken aan projecten en vakken.

Naast het inzetten van de chromebooks tijdens de lessen, worden deze ook ingezet bij het maken van toetsen. Voor kinderen met dyslexie biedt het werken op de chromebooks een uitkomst. Zij kunnen hier zowel de dictees als de citotoetsen op maken. Het werken op de chromebooks geeft deze leerlingen meer rust en overzicht tijdens de toetsen.

Door het intensieve gebruik van de chromebooks en het gebruik van smartphones, geven wij op de St. Theresiaschool tevens les in mediawijsheid. De kinderen van nu groeien op met heel veel verschillende soorten media en nemen hier ook deel aan.
Maar hoe gaan we nou verstandig om met alle media? Wat kunnen we wel plaatsen op internet en wat niet? Vindt iedereen het leuk wat ik plaats? Is alles wat op internet staat waar? Al deze vragen komen aan bod tijdens de lessen van de mediawijsheid. Alle kinderen krijgen hun eigen mediapaspoort waarop te zien is welke lessen zij hebben gedaan. Elk jaar zijn er totaal zeven lessen die gegeven worden in de groepen.Het werken op de chromebooks en de lessen over mediawijsheid sluiten aan bij één van de doelen van de St. Theresiaschool, namelijk dat de kinderen bekend zijn met de 21e eeuwse vaardigheden.