Chromebooks, Mediawijsheid & Digitale vaardigheden


Op de St. Theresiaschool hebben wij de luxe dat alle leerlingen kunnen werken op een chromebook. De leerlingen van de groepen 4 & 5 hebben elk hun eigen chromebook. De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 hebben ook allemaal een chromebook ter beschikking, maar deze chromebooks zijn van school.
Elke dag worden deze chromebooks tijdens de lessen door de leerkrachten ingezet.  Onze rekenmethode, De Wereld in Getallen 5.0, is volledig digitaal. Zo kunnen de leerkrachten de vorderingen van de leerlingen van minuut tot minuut bijhouden en direct bijsturen als dit nodig is.

De chromebooks worden ook ingezet om de leerlingen extra te laten oefenen of juist om uitdaging te geven. Bovendien kunnen kinderen tijdens het werken met projecten informatie opzoeken met het chromebook en gelijk verwerken in hun eigen 'drive'. De kinderen, maar ook de leerkrachten, werken allemaal in 'the cloud'. Alle teksten en opdrachten worden hier opgeslagen. Dit betekent dat zij vanuit huis kunnen inloggen en desgewenst verder kunnen werken aan projecten en vakken.

Maar om goed te kunnen werken op de chromebooks moeten de leerlingen vaardig genoeg zijn. Daarom trainen we de leerlingen vanaf groep 5 in hun digitale vaardigheden: gebruik van een chromebook, werken in een tekstdocument, het maken van een presentatie, hoe zoek ik op internet, hoe werk ik in de classroom etc.
Deze digitale vaardigheden worden bijgehouden in een digitale vaardigheid skills-boekje. De leerlingen kunnen zo zelf bijhouden wat ze wel kunnen en  wat ze nog moeten leren. Soms krijgen ze een aparte les in digitale vaardigheden, maar doorgaans doen wij dit middels het project 'App, Noot, Muis'. Dit project combineert een taalles (meestal een stelles) met het oefenen van digitale vaardigheden. Zo zijn de leerkrachten niet extra tijd kwijt aan het oefenen van digitale vaardigheden. 

 


Naast het inzetten van de chromebooks tijdens de lessen, worden deze ook ingezet bij het maken van toetsen. Voor kinderen met dyslexie biedt het werken op de chromebooks een uitkomst. Zij kunnen hier zowel de dictees als de IEP-toetsen op maken. Het werken op de chromebooks geeft deze leerlingen meer rust en overzicht tijdens de toetsen.


Door het intensieve gebruik van de chromebooks en het gebruik van smartphones, geven wij op de St. Theresiaschool tevens les in mediawijsheid. De kinderen van nu groeien op met heel veel verschillende soorten media en nemen hier ook deel aan.
Maar hoe gaan we nou verstandig om met alle media? Wat kunnen we wel plaatsen op internet en wat niet? Vindt iedereen het leuk wat ik plaats? Is alles wat op internet staat waar? Al deze vragen komen aan bod tijdens de lessen van de mediawijsheid. De kleuters en de leerlingen van de groepen 3 en 4 doen dit met de methode DigiDoeners. Zij krijgen zevenmaal in een schooljaar les in mediawijsheid.

Vanaf de groepen 5 t/m 8 krijgen de kinderen les met MediaBegrip. MediaBegrip is een methode die inspringt op de actualiteit en dit middels een presentatie in de klas onder de aandacht brengt. De leerkracht spreekt hier vervolgens over met de leerlingen om bewustwording m.b.t. het gebruik van de verschillende media te realiseren. De groepen 5 & 6 krijgen maandelijks een les in mediawijsheid en de groepen 7 & 8 krijgen om de week les hierin.


                                                                                                                                                                 

Het werken op de chromebooks en de lessen over mediawijsheid sluiten aan bij één van de doelen van de St. Theresiaschool, namelijk dat de kinderen bekend zijn met de 21e eeuwse vaardigheden.