Op de st. Theresiaschool wordt er gewerkt met het softwareprogramma Muiswerk. Muiskwerk is een heel divers programma: het geeft extra ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben en het biedt uitdaging aan leerlingen die dit aankunnen. Muiswerk geeft aan alle leerlingen een programma op maat en dit gebeurt veelal spelenderwijs. Kinderen hebben zodoende niet altijd in de gaten dat ze met school bezig zijn. Het aanbod van Muiswerk beperkt zich overigens niet alleen tot rekenen, spelling, taal en (begrijpend) lezen. De vakken Spaans, Frans, Engels en wiskunde kunnen ook geoefend worden o.a. ter voorbereiding op de middelbare school.

Een heel groot pluspunt van Muiswerk is dat kinderen thuis met dit programma kunnen werken. Alle kinderen hebben een eigen code waarmee ze thuis extra kunnen oefenen. Ouders kunnen op deze manier zelf de ontwikkeling van hun kind goed volgen.

Verder gebruiken de bovenbouwleerkrachten Muiswerk ook voor huiswerk. De leerkrachten kunnen in dit programma taken klaarzetten voor hun leerlingen en zij kunnen dit thuis maken en digitaal inleveren. Losse bladen zijn hierdoor overbodig geworden en de leerkracht ziet meteen hoe de leerling het huiswerk gemaakt heeft.

Muiswerk is dus een programma met heel veel mogelijkheden, zowel voor op school als thuis.