Muziek


Op de Theresiaschool krijgen de leerlingen van de groepen 1 t/m 5 eenmaal per week muziekles van een vakleerkracht. Juf Els geeft elke donderdag muziekles aan de leerlingen van de Theresiaschool en dit doet zij vooral met veel dans en bewegen. De leerlingen ervaren dit als een feestje om muziek van de enige, echte muziekjuf van de school te krijgen. Elke klas krijgt ongeveer 45 minuten les van haar waarin zij verschillende muzieksoorten aangeboden krijgen,  vaak afgestemd op het thema dat in de klas wordt behandeld. De meeste lessen vinden plaats in onze inpandige gymzaal, heel soms komt juf Els de klas in.