Leerlingenraad


Sinds het schooljaar 2016 hebben wij op de Theresiaschool een leerlingenraad. Hierin zitten vanuit de groepen 5 t/m groep 8 elk twee leerlingen. Maandelijks vergaderen zij over punten die de leerlingen op onze school belangrijk vinden.  Want alle leerlingen kunnen ideeën inbrengen voor op de agenda. Als er tijdens de vergadering beslissingen zijn genomen door de leerlingenraad, vertellen zij dit in de klassen om de andere kinderen op de hoogte te stellen.

Elk jaar zijn er in de groepen 5 en 7 verkiezingen voor deze leerlingenraad. Als de leerling gekozen wordt om deel te nemen in de leerlingenraad is dit voor een periode van twee jaar. Deze verkiezingen worden begeleid door twee gemeenteraadsleden van Bloemendaal. Zij leren de kinderen wat democratie en burgerschap is. De leerlingen van groep 5 mogen zelfs langskomen op het gemeentehuis. Hier kunnen de leerlingen die zich verkiesbaar hebben gesteld hun plannen voor de school promoten en kunnen andere leerlingen vragen stellen over deze plannen. Dit gebeurt allemaal in de raadzaal van het gemeentehuis!