Digitale Leiders


We leven in een digitaal tijdperk.: leerlingen in de bovenbouw hebben bijna allemaal een mobiele telefoon, ze werken allemaal op een chromebook en les wordt via het digibord gegeven. Maar soms zijn er weleens problemen met de technologie die opgelost moeten worden of moeten kinderen voorgelicht worden over bepaalde online onderwerpen. Niet alleen de leerkrachten kunnen dit doen, maar ook leerlingen zelf.

Daarom zijn er sinds het schooljaar 2022-2023 Digitale Leiders op de Theresiaschool. Dit zijn totaal acht leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die hun leerkrachten, klasgenoten of meester Nick, de ict'er, helpen als er problemen zijn met ict-middelen. Ook helpen deze leerlingen o.a. bij de kleuters met Beebots en bij het maken van een filmpje bij het greenscreen.