Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad (MR) vormt de schakel tussen ouders, lerarenteam, Schoolcommissie en Oudervereniging. De MR bestaat uit vier leden, twee teamleden en twee ouders. De teamleden worden uit en door het team gekozen, de ouderleden uit en door de ouders. De zittingsduur van de leden is, afgezien van de mogelijkheid tot herverkiezing, drie jaar.

Leden
Monique Lenstra-Olsthoorn (ouder, voorzitter)
Frederiek Camoenié-Schnellen (ouder, secretaris)
Elsabeth van Boekel (leerkracht)
Noor Pelgrim (leerkracht)

Via de MR hebben de ouders en het team inspraak in het beleid van de school. Om goed te kunnen functioneren wil de MR graag geïnformeerd zijn over zaken die spelen. De MR doet via de Nieuwsbrief verslag van haar activiteiten.

Contact
mr.theresia@wijwijzer.nu

Vergaderdata
De volgende MR vergaderingen zijn op:


Notulen
2023
21 september 2023
11 mei 2023
16 maart 2023
19 januari 2023
2022
22 september 2022
8 juni 2022
19 januari 2022
2021
4 november 2021
15 september 2021
19 mei 2021
10 maart 2021
13 januari 2021
2020
28 oktober 2020
26 augustus 2020
20 mei 2020
5 maart 2020
30 januari 2020
2019
7 november 2019
12 september 2019