Inschrijven, eerste schooldag

U kunt een afspraak maken voor een vrijbijvend kennismakingsgesprek en een rondleiding via het online aanmeldformulier.
U kunt ook per mail (info.theresia@wijwijzer.nu) of telefonisch (023-5257924) een afspraak maken.
We nemen meestal een uur de tijd voor het gesprek en de rondleiding. 

Plaatsingsbeleid gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem  voert per 1 maart 2018 een plaatsingsbeleid voor Haarlemse basisscholen. Dit betekent dat er in Haarlem nieuwe regels en afspraken zijn om kinderen aan te melden en in te schrijven.
Voor alle duidelijkheid: Bij aanmelding op onze school geldt het nieuwe Haarlemse plaatsingsbeleid niet.

Op onze school zijn alle kinderen uit onze direct omgeving van harte welkom. Dit geldt ook voor kinderen uit de gemeente Haarlem die vlakbij onze school wonen. Ouders zijn van harte welkom voor een rondleiding en kennismakingsgesprek. Ook goed om te weten voor ouders van jonge kinderen die binnenkort een schoolkeuze moeten maken. 

In juni van elk jaar wordt de indeling voor het volgende schooljaar gemaakt. In de derde schoolweek (afhankelijk van de vakanties in augustus of september, zie de kalender) wordt een informatieavond georganiseerd voor alle ouders, ook van de kinderen die pas later dat jaar 4 jaar worden.
 

Eerste schooldag

Afhankelijk van wanneer uw zoon of dochter 4 jaar wordt gelden de volgende afspraken over de eerste schooldag:
Kinderen jarig tussen einde zomervakantie en start herfstvakantie:
Uw zoon of dochter mag na de zomervakantie starten bij ons op school.

Kinderen jarig tussen herfstvakantie en 31 december:
Uw zoon of dochter mag na de herfstvakantie starten bij ons op school

Kinderen jarig tussen na 31 december:
Uw zoon of dochter mag  3 ochtenden komen wennen. De juf stuurt ongeveer een maand vóór de 4de verjaardag een uitnodiging voor een van de eerste wen-ochtenden. De volgende data worden in overleg vastgesteld.

Als uw peuter al op Peuterspeelzaal Partou, Dennenweg 15 zit bent u van harte welkom om al vast even in het kleutergebouw rond te lopen.

Na een paar weken volgt na schooltijd een kennismakingsgesprek over uw kind met de leerkracht. Praktische informatie over de gang van zaken op school heeft u al verkregen op de info avond aan het begin van het schooljaar.