Schoolplan en visie

Op de st. Theresiaschool werken wij in de basis met de volgende drie punten:

1. Wij geven de leerlingen ruimte om zichzelf te zijn en van daaruit met respect voor elkaar hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

2. Wij dagen leerlingen en teamleden uit door ze te inspireren en coachen in het verleggen van eigen grenzen.

3. Wij leren samen door de organisatie van ons onderwijs af te stemmen op de mogelijkheden tot samenwerking tussen leerlingen en teamleden.

Om het onderwijs goed vorm te geven zijn er nog meer overtuigingen waar wij op school mee werken om ons beleid te realiseren.  In ons schoolplan kunt u lezen wat ons beleid is en wat de doelstellingen zijn van onze school voor de komende vier jaar.  Hier staat alles uitgebreid in beschreven.
Heeft u liever alles in één overzicht? Dat kan! Klik hier.

Ieder jaar vertalen wij dit schoolplan naar een jaarplan waarin staat wat de belangrijkste speerpunten en ontwikkelpunten in dat jaar zijn.